Bài Viết

  Time Event Mu Thời Xưa

  Ngày đăng: 31/08/2020 | Chuyên Mục: Sự Kiện | Lượt Xem: 6392

  🌤️🌤️ Sự Kiện Vào Buổi Sáng – Trưa 🌤️🌤️

  🐍Medusa ( Cổng 3h ): Bắt Đầu 10h ( Sever 2 )

  😈Boss Aida Đợt 1: Bắt Đầu 12h15 ( Sever 1 )

  😈Boss Aida Đợt 2: Bắt Đầu 12h45 ( Sever 1 )

  🦇Kundun Kalima 7 : Bắt Đầu 14h20 — Tới Lúc Bị Tiêu Diệt

  ☁️☁️ Sự Kiện Vào Buổi Tối ☁️☁️

  🐇Thỏ Ngọc Takan1: 11h30 – 15h30 – 19h30 ( 15 Phút Sẽ Kết Thúc Sự Kiện ) ( Trang Chủ Có Bài Viết )

  🐯Boss Arena : Bắt Đầu 20h45 ( Sever 1 )

  🦋Fire Ghost: 17h30 – 21h30 ( 10 Phút Sẽ Kết Thúc Sự Kiện ) ( Sever 2 – 4 ) ( Trang Chủ Có Bài Viết )

  🐍Medusa ( Cổng 3h ): Bắt Đầu 22h ( Sever 1 )

  🐥Boss Vàng Loren 2 Tiếng Có 1 Lần  ( Sever 2-3-4-5 )

  🐲Rồng 2 Đầu: Bắt Đầu 23h ( Sever 2 )

  💥💥Time Event AD Sẽ Cập Nhật Thêm Sau ( Nếu Có )💥💥

  😤😤Mọi Thắc Mắc Xin Vui Lòng Ib Page Để Được AD Hỗ Trợ😤😤

  😍😍Xin Cảm Ơn😍😍