Bài Viết

  Điều Kiện Reset Trong Game

  Ngày đăng: 03/09/2020 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn, Sự Kiện | Lượt Xem: 6275

  ️🎉️🎉Ngày Đầu Khai Trương Máy Chủ ( 27/09/2020 ) GHRS 20 Lần / 1 Ngày – Từ Ngày Thứ 2 Trở Đi ( 28/09/2020 – ….) GHRS 5 Lần / 1 Ngày ️🎉️🎉

  ⌛Từ Lần Reset 1-10 : Level Yêu Cầu Reset 280 + 500.000 Zen

  ⌛Từ Lần Reset 11-20 : Level Yêu Cầu Reset 300 + 1.000.000 Zen

  ⌛Từ Lần Reset 21-30 : Level Yêu Cầu Reset 320 + 1.500.000 Zen

  ⌛Từ Lần Reset 31-40 : Level Yêu Cầu Reset 330 + 2.000.000 Zen

  ⌛Từ Lần Reset 41-50 : Level Yêu Cầu Reset 340 + 2.500.000 Zen

  ⌛Từ Lần Reset 51-60: Level Yêu Cầu Reset 350 + 3.000.000 Zen

  ⌛Từ Lần Reset 61-70: Level Yêu Cầu Reset 360 + 3.500.000 Zen

  ⌛Từ Lần Reset 71-80: Level Yêu Cầu Reset 370 + 4.000.000 Zen

  ⌛Từ Lần Reset 81-90: Level Yêu Cầu Reset 380 + 4.500.000 Zen

  ⌛Từ Lần Reset 91-100: Level Yêu Cầu Reset 390 + 5.000.000 Zen

  ⌛Từ Lần Reset 101 Trở Đi Sẽ Là 400 Level + 10.000.000 Zen

  🍀Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ ^^