Bài Viết

  🤤🤤 2 Sự Kiện Săn Ngọc Ở MU 🤤🤤

  Ngày đăng: 06/09/2020 | Chuyên Mục: Sự Kiện | Lượt Xem: 6612

  🔔Sự Kiện 1 : Thỏ Ngọc Tại Sever 2 Và Sever 4

  ❄Xuất Hiện Tại Takan 1 ( 2 Tọa Độ )

  ⛄Tọa Độ 1 : 130,34

  ⛄Tọa Độ 2 : 123,93

  ⏱Time Bắt Đầu Event

  :< 1: 11h30 ( 15 Phút Sau Kết Thúc )

  :< 2: 15h30 ( 15 Phút Sau Kết Thúc )

  :< 3: 19h30 ( 15 Phút Sau Kết Thúc )

  🎁Phần Thưởng Khi Tiêu Diệt Thỏ Ở Từng Đợt Sẽ Là Zen + Ngọc

  🔔Sự Kiện 2 : Sự Kiện Mùa Hè ( Fire Ghost ) Tại Sever 2 Và Sever 4

  ❄Xuất Hiện Tại Lorencia Tọa Độ 200,137 ( Cổng 6h )

  ⏱Time Bắt Đầu Event:

  :< 1: 17h30 ( 10 Phút Sau Kết Thúc )

  :< 2: 21h30 ( 10 Phút Sau Kêt Thúc )

  🎁Phần Thưởng Sự Kiện Sẽ Là Zen + Ngọc + Box Kundun

  💞💞Có Thắc Mắc Vấn Đề Gì Xin Vui Lòng Ib Page Để Được AD Cute Hỗ Trợ ^^

  😍😍Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ

  #muthoixua

  #muss6