Bài Viết

  ️🎉Đổi Box Master️🎉

  Ngày đăng: 07/09/2020 | Chuyên Mục: Sự Kiện | Lượt Xem: 6291

   

  🎉Khi Các Bạn Chạm Mốc 400 Điểm Master Các Bạn Có Thể Đổi 400 Điểm Đó Để Lấy 1 Box 380

  🎉Lệnh Dùng Để Đổi Điểm Master Sang Điểm GP Sẽ Là /Goblin

  ⚠️Lưu Ý: Sau Khi Đổi Box Điểm Sẽ Mất Và Sẽ Trở Về Ban Đầu

  ✡️Mọi Thắc Mắc Xin Vui Lòng Ib Page Để Được AD Hỗ Trợ ^^

  ✡️Chúc Các Bạn Chơi Vui Vẻ ^^

  #box380

  #muthoixua